Diana Wille

Psycholoog

Lichaamsgericht psychotherapeut

Contextueel psychotherapeut

Diana_Wmoc.oohay@elli

0478 57 15 69


Waarvoor?
Bij mij kan je terecht met verschillende klachten die je verhinderen om verder te gaan: depressieve
klachten, stemmingswisselingen, fysieke klachten mede als gevolg van stress, burn-out,
angstklachten, verlies en verdriet, slaapproblemen, dwanggedrag.
Daarnaast behoren relationele moeilijkheden tot mijn expertise. Dit kan gaan over problemen binnen de partnerrelatie, binnen de familie, met collega’s/leidinggevenden of met vrienden.
Het kan echter ook gaan over een ervaring of een dilemma waar je mee zit en waar je graag binnen
een veilige context met iemand over zou willen spreken.


Voor wie?
Jongeren vanaf 15 jaar, volwassenen, koppels.
Voor jongere kinderen met angstklachten is er een specifiek aanbod ontwikkeld waarbij spel, natuur
en dieren mee ingezet worden.


Hoe?
We starten met verkennende gesprekken waarbij we vertrekken vanuit je vraag.
Afhankelijk van de aanwezige hulpvraag en de dynamiek onderliggend aan je klacht wordt een
voorstel tot behandeling samen opgesteld. Indien je hulpvraag een andere deskundigheid vraagt,
kunnen doorverwijsopties besproken worden.
Binnen deze psychologische begeleiding ligt het accent op spreken en psycho-educatie. Daar waar
het zinvol is, worden de gesprekken in overleg aangevuld met andere methodieken (creatieve
methodieken / opdrachten / lichaamsgerichte oefeningen / AAT).


Bij wie?
Ik studeerde af in 1995 als klinisch psycholoog. Aansluitend volgde ik een lichaamsgerichte therapie-opleiding (pesso-therapie). Aangezien ik ook geconfronteerd werd met relationele vragen binnen mijn werk, verdiepte ik mij vervolgens in partnerrelatietherapie (setting individueel/koppel). Binnen een bepaalde werkcontext zag ik ook meer kinderen en voelde ik een noodzaak om mij hierin te specialiseren (opleiding psycho-therapie met kinderen). Ik benader graag een probleem vanuit verschillende dimensies en daarom volgde ik aansluitend een opleiding contextuele therapie.
Geboeid door wat dieren zouden kunnen betekenen in een psychologische begeleiding, verdiepte ik
mij via een 2-jarige opleiding in animal assisted interventies. Het onderzoek rond wat “werkt in
therapie” staat niet stil, dus volg ik mee recente ontwikkelingen op.


Concreet?
Via www.afspraken.be kan je online een afspraak inplannen. Je mag je ook telefonisch of via mail
aanmelden.

De gespreksruimte ligt op de eerste verdieping. Indien je verhinderd bent om de trap te
nemen, gelieve dit vooraf te laten weten dan kan een ruimte op het gelijkvloers besproken
worden.


Diana is erkend psycholoog door de psychologencommissie (erkenningsnummer 70 21 05 226) en beschikt over een visum van de FOD Volksgezondheid om het beroep van klinisch psycholoog te mogen uitvoeren.