GMD (Globaal Medisch Dossier)

Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat uw medische gegevens (operaties, vaccinaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).


Wat zijn de voordelen?

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.   Het beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in haar/zijn kabinet:

  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

  • tot 4 EUR voor de patiĆ«nten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.


   

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis. 


Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.


Wat als u een andere arts raadpleegt?

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van uw GMD en als hij daarvoor uw toestemming heeft.

Als u een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.


Wat als u van huisarts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat zij/hij voortaan uw GMD beheert. Zij/hij zal dan zelf alle stappen zetten voor de overdracht van uw dossier.