Nuttige telefoonnummers

Huisarts van wacht : 1733    huisartsenwachtposten.be
Apotheek van wacht :   apotheek.be
Tandarts van wacht : 09 033 99 69 
Ziekenwagen : 112
Antigifcentrum : 070 245 245
Brandwondencentrum UZ Gent : 09 332 34 90


Awel (jongerenlijn) : 102

Tele-onthaal : 106

Zelfmoordlijn : 1813

Druglijn : 078 15 10 20

Vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling : 1712    slachtofferzorg.be